Karaoke

Bảng giá phòng karaoke

Thức ăn

Đồ khô

Nước uống